Pravidla získání Wellness Star

Základní kritéria, která musí subjekt splňovat.

 

  1. Čistota
  2. Komunikace se zákazníkem
  3. Možnost občerstvení a bonusových služeb
  4. Finanční závislost na službě tedy „za své peníze očekávám kvalitu“
  5. Celkové prostředí působící na duši člověka – zde hraje hlavní roli soubor pocitů
  6. Velikost a architektura, ale i malý subjekt může certifikát obdržet, i jednotlivec
  7. Exkluzivita nabídky, odlišnost v regionu….
  8. Kompletní pocity duše a těla po návštěvě

 

Další kritéria zatím nechceme prozrazovat.

 

Je jasné, že wellness centrum o velikosti jedné vířivky a jedné služby masáží nemůže získat nejvyšší certifikaci, ale to neznamená, že nemůže být certifikováno. Naopak i exkluzivní wellness centrum v pěti hvězdičkovém hotelu nemusí naši certifikaci dostat právě proto, že nesplní základní kritéria. Wellness je především záležitost komplexních pocitů a profesionálních služeb. Každé hodnocené wellness centrum získá certifikát a samolepku WELLNESS STAR.

 

Pro certifikovaná wellness centra chystáme zajímavé bonusy a akce na podporu jejich návštěvnosti.

 

Během doby od roku 2010 vzniklo několik „nápadů-vykuků. Kteří na ješitnosti lidí ve firmách a v ČR to funguje neobyčejně skvěle. Začali rozdávat diplomy za minimální cenu kolem 4tisíc korun, když TO odmítl, paní se strašně divila proč já nechci „Prověřenou firmu“ za to, že jsme 20 let na trhu…..třeba. Funguje to stále, prostě dobrý nápad, finančně zhodnocený, ok.  My však touto cestou jít nechceme.

 

Udělení ochranné známky s působením v Evropské unii bylo posledním bodem k zveřejnění našeho záměru hodnocení a certifikace wellness center na všech dostupných úrovních. Jelikož jsme mezinárodním časopisem, budeme certifikovat wellness centra a ostatní služby wellness nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. Rozšiřujeme vše o naší filozofii Wellness výše popsanou.

 

Certifikát a označení Wellness Star může získat každé wellness centrum, subjekt i třeba fitness a ostatní subjekty, na které nás upozorní klienti těchto subjektů a následně navštíví anonymně naši komisaři. Napište nám!

 

Abychom se vyvarovali podjatosti, neobjektivity, různých přeplatků či úplatků, informačního šumu a informačních fází směrem k wellness centru, zvolili jsme cestu naprosto anonymní bez přihlášek k hodnocení.  Jsme přesvědčeni o tom, že každý (byť sebemenší) subjekt musí splňovat základní kritéria, bez nichž nelze certifikaci udělit.

 

 

hvezda-wellness-star-rcd (1)
certifikace

Udělení RCD bylo již po třetí prodlouženo.

Jsme přesvědčeni, že váha naší certifikace bude během brzké doby velmi vysoká v národním i mezinárodním měřítku. Díky tomu přinese certifikovanému wellness centru nejen prestiž, ale zařadí je do žebříčku nejvyhledávanějších wellness center evropského měřítka.

Od základního záměru uběhlo už 11 let, v roce 2010 nás postihly následky krize a časopis nevycházel a celý projekt Wellness Star pokračoval sporadicky, bádáním o filozofii wellness, pozorováním subjektů, hovořením s mnoha lidmi, odborníky v mnoha oborech marketingu wellness, fitness a pohostinských služeb.

V prověřování subjektů wellness služeb jsme však pokračovaly a na konci roku 2021 jsme se rozhodli vše ještě ve větší míře doslova „zprovoznit“. Povýšit celý projekt na jinou úroveň využívající komunikaci internetových sítí a udělit certifikáty subjektům, které jsme pozorovali a hodnotili ještě před příchodem pandemie. Zajímavé na tom všem je, že námi vybrané subjekty přežily pandemii a pokračují dál.  Předání certifikátů proběhne v první kvartálu roku 2022.